Lai jūs varētu uzturēt attiecības ar savu ģimeni, kas atrodas brīvībā, jūsu ģimenei  ir tiesības jūs apmeklēt ieslodzījuma vietā. Jūs drīkst apmeklēt arī advokāts, lai jūs varētu sagatavoties aizstāvībai lietā. Šo apmeklējumu skaits un ilgums var tikt ierobežots, un atsevišķos gadījumos tos arīdzan var uzraudzīt ieslodzījuma vietas amatpersona. Tomēr, ievērojot cilvēktiesības, noteikto ierobežojumu līmenis ir atkarīgs no tā, kas jūs apmeklē – jūsu ģimene vai jūsu advokāts. 

Uzziniet vairāk par apmeklējuma veidiem:

Atjaunots 18/02/2017