Jūsu tiesības sazināties ar ārpasauli var ierobežot konkrētos likumā paredzētos gadījumos, kā arī tad, ja tieši jūsu individuālo apstākļu dēļ ir jārēķinās ar iespējamu drošības apdraudējumu vai ir citi pamatoti iemesli. Tiesības sazināties ar ārpasauli tiek ierobežotas, saziņu uzraugot vai ierobežojot. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma