Jūsu sarakste ar noteiktām personām vai institūcijām uzskatāma par konfidenciālu tāpēc, ka tā var būt nozīmīga jūsu tiesību, tostarp cilvēktiesību, aizsardzībai. Jūsu sarakste ar savu advokātu, valsts iestādēm vai cilvēktiesību organizācijām tiek uzskatīta par konfidenciālu. 

Jebkāda iejaukšanās konfidenciālajā sarakstē var būt attaisnojama tikai ar ļoti nopietnu iemeslu. Tātad konfidenciālās sarakstes uzraudzība ir pieļaujama tikai izņēmuma gadījumā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma