Saziņas līdzekļi

Jums jābūt tiesībām brīvi sazināties ar ārpasauli, izmantojot dažādus saziņas līdzekļus, tādus kā vēstules vai telefons. Atsevišķu saziņas līdzekļu, piemēram, mobilā telefona, izmantošana var tikt ierobežota vai aizliegta drošības apsvērumu dēļ.

Vēstules un telegrammas

Kamēr esat ieslodzījuma vietā, jums ir tiesības sūtīt un saņemt vēstules un telegrammas neierobežotā skaitā. Saskaņā ar vispārējiem noteikumiem jums pašam jāapmaksā vēstuļu un telegrammu sūtīšana savai ģimenei, draugiem un citiem adresātiem.

Ja jūs naudas trūkuma dēļ nevarat sazināties ar ārpasauli, ieslodzījuma vietas administrācijai jums jāpalīdz, sagādājot pildspalvu vai papīru vai piedāvājot tamlīdzīgu palīdzību. Atsevišķos gadījumos, ja jūs vienalga nevarat to atļauties, ieslodzījuma vietas administrācijai saziņā ar jūsu aizstāvi vai valsts iestādēm un starptautiskajām organizācijām jāsedz arī ar korespondences sūtīšanu saistītie izdevumi. 

Telefonsarunas

Kamēr atrodaties ieslodzījuma vietā, jūs drīkstat zvanīt saviem radiniekiem, izmantojot ieslodzījuma vietas telefonu. Jums vai personai, kas saņem jūsu zvanu, šis zvans jāapmaksā. Jums nav tiesību ieslodzījuma vietā izmantot mobilo telefonu.

Jūsu zvanu skaitu un sarunu ilgumu var ierobežot. Saskaņā ar Latvijas tiesību aktiem mēneša laikā atļauto telefonsarunu skaits ir atkarīgs no drošības līmeņa ieslodzījuma vietā un jums noteiktā režīma. 

Ja atrodaties izmeklēšanas cietumā, tad telefonu varat izmantot vismaz reizi nedēļā. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Jūsu saziņu ar ārpasauli var ierobežot, taču ar prettiesiskiem ierobežojumiem var tikt pārkāptas jūsu tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi. Uzziniet vairāk par ierobežojumu tiesiskumu

Vairāk par ierobežojumiem saziņai ar advokātu un valsts iestādēm uzziniet sadaļā Konfidenciālā sarakste

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma