Noteiktos gadījumos medicīniskā palīdzība jums jāsaņem bez maksas, taču par citiem veselības aprūpes pakalpojumiem jums jāmaksā pašam.

Bezmaksas medicīniskā palīdzība

Jums ieslodzījuma vietā būtu jāsaņem tāda pati valsts apmaksātā medicīniskā palīdzība, kādu saņem visi brīvībā esošie sabiedrības locekļi. Saskaņā ar Latvijas regulējumu jums ir tiesības bez maksas saņemt:

  • jebkādu neatliekamo medicīnisko palīdzību (arī neatliekamo stomatoloģisko palīdzību) – vienalga, vai tā tiek sniegta ieslodzījuma vietā vai ārpus tās;
  • jebkādu primāro veselības aprūpi, kuru nodrošina ieslodzījuma vietas ārsts, izņemot stomatoloģisko palīdzību (t.i., vispārējo ārstēšanu, kurā nav nepieciešams iesaistīt ārstu speciālistu);
  • sekundāro veselības aprūpi, ko nodrošina ieslodzījuma vietas ārsts vai, ja nepieciešams, cits ārsts ārpus ieslodzījuma vietas (ārsts speciālists, piemēram, ginekologs, ķirurgs u.tml.);
  • efektīvākās un lētākās zāles, ko izraksta ieslodzījuma vietas ārsts;
  • citu specifisku ārstēšanu, ko saskaņā ar Latvijas likumiem apmaksā valsts, ja ārsts to ir atzinis par nepieciešamu.

Jums ir arī tiesības saņemt medicīniskās ierīces (tādas kā protēzes, ratiņkrēsls u.c.), ja tādas jums nepieciešamas savu pamatvajadzību apmierināšanai. Latvijā ir apstiprināts bez maksas izsniedzamo medicīnisko ierīču saraksts.

Maksas pakalpojumu izvēle

Valstij nav pienākuma apmaksāt visus jums vajadzīgos veselības aprūpes pakalpojumus. Tātad valstij nav jāmaksā par ārstēšanu, kuru jūs vēlaties saņemt, bet kura jums nav medicīniski nepieciešama. Valsts apmaksās tikai lētāko ārstēšanu un lētākās zāles, kuras izrakstījis ārsts un kuras jūsu veselības traucējumu gadījumā ir efektīvas.  

piemērs Ja ārsts ir norādījis, ka jūsu ārstēšanai ir piemēroti trīs dažādi, bet vienlīdz efektīvi medikamenti, tad ieslodzījuma vietas administrācija jums izsniegs lētāko. 

Kā sūdzēties?

Ja jums ir pamats domāt, ka jums nav sniegta pietiekama vai pienācīga medicīniskā palīdzība vai no jums ir pieprasīta maksa par medicīnisko palīdzību, kas jums pienākas bez maksas, jūs varat iesniegt sūdzību Veselības inspekcijai Veselības inspekcijas lēmums ir apstrīdams Veselības inspekcijas direktoram. Direktora lēmumu jūs varat pārsūdzēt administratīvajā tiesā. Vairāk par šo procedūru varat uzzināt Veselības inspekcijas nolikumā.  

Resursi

Atjaunots 16/10/2018