Informācijas pieejamība

Tiesības saņemt informāciju ir daļa no jūsu izteiksmes brīvības. Izteiksmes brīvība dod jums tiesības saņemt informāciju, kuru citas personas vēlas sniegt. Jums ir tiesības saņemt arī vismaz daļēju informāciju par sabiedriski nozīmīgiem valsts varas iestāžu lēmumiem.

Informācijas pieejamība ir svarīga divu iemeslu dēļ:

  • Tā ir saistīta ar vārda brīvību un pilsoņu dalību sabiedrības dzīvē. Ja cilvēkiem būtu liegta iespēja saņemt informāciju ar preses, radio, televīzijas vai sociālo mediju starpniecību, viņi neuzzinātu dažādos viedokļus par sabiedrībā notiekošajiem procesiem un valsts politiku. Taču sabiedrības locekļiem ir jāapzinās, ka  viedokļi par aktuāliem jautājumiem ir un var būt dažādi, tie jāapspriež un jābūt spējīgiem veidot pašiem savu viedokli.
    Tādēļ informācijas pieejamība ir īpaši svarīga tieši medijiem, lai tie varētu rosināt publiskas diskusijas un sniegt ieguldījumu sabiedriski nozīmīgu jautājumu apspriešanā. 
  • Informācijas pieejamība ir priekšnoteikums tam, lai būtu nodrošināta valsts varas atklātība, pieejamība un darbība sabiedrības interesēs. Sabiedrībai ir pamats gaidīt, ka valdība tai sniegs vismaz daļēju informāciju, kas izskaidrotu un attaisnotu valdības politiku un rīcību, piemēram, informāciju par to, kādēļ valdība nolēmusi pārdot valstij piederošu komercsabiedrību, vai to, kā jaunbūvējamā atkritumu pārstādes rūpnīca ar savu darbību ietekmēs vidi. 

Pieprasiet informāciju no valsts iestādēm

Jums kā pilsonim ir tiesības saņemt no valsts varas iestādēm vismaz daļēju informāciju par to pieņemtajiem sabiedriski nozīmīgajiem lēmumiem. Uzziniet vairāk par to, kā pieprasīt vispārpieejamu vai ierobežotas pieejamības informāciju un kā sūdzēties, ja jūsu pieprasījums ir noraidīts bez saprotama un pietiekama pamatojuma.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma