Izteiksmes brīvība un plašsaziņas līdzekļi

Ikvienam ir tiesības paust savu viedokli un domas un dalīties ar informāciju jebkādā formā. Cilvēktiesību jomā to sauc par izteiksmes brīvību. Tā liedz valstij un ikvienam sabiedrības loceklim veikt cenzūru. Izteiksmes brīvība var tikt ierobežota vienīgi ļoti nopietnu iemeslu dēļ.

Izteiksmes brīvība un demokrātija

Izteiksmes brīvība ir ļoti nozīmīgs cilvēktiesību aspekts, jo  sabiedrība, kurā tā nav nodrošināta, nevar būt demokrātiska. Izteiksmes brīvība ietver domu, viedokļu un informācijas brīvu apmaiņu un tādējādi ļauj katram sabiedrības loceklim veidot pašam savu viedokli visai sabiedrībai svarīgos jautājumos. Izteiksmes brīvība ir publisku debašu, kā arī brīvas un neatkarīgas preses priekšnoteikums, un, pateicoties tai, pilsoņi ir izglītoti un valsts darbība – atklāta.

Ierobežojumi

Tiesības uz izteiksmes brīvību ir ļoti plašas, tomēr tām ir zināmas robežas. Šīs tiesības var tikt ierobežotas, piemēram, gadījumos, kad vienas personas izteiksmes brīvība nav savienojama ar citas personas tiesībām vai visas sabiedrības vērtībām. Šādos gadījumos valsts var likumīgi ierobežot kaitīgu izteikumu izplatīšanas iespējas vai pat sodīt par tiem, piemēram, ja tie pārkāpj cilvēka tiesības uz privāto dzīvi vai kvalificējami kā neslavas celšana, naida kurināšana, neķītrība, pornogrāfija, sabiedriskās kārtības vai valsts drošības apdraudēšana, slepenas informācijas vai komercnoslēpuma izpaušana, autortiesību pārkāpšana. 

Plašsaziņas līdzekļi

Izteiksmes brīvība piešķir plašsaziņas līdzekļiem īpašas tiesības, bet arī uzliek īpašus pienākumus. Plašsaziņas līdzekļi informē sabiedrību par to interesējošiem jautājumiem un rada iespēju publiskām debatēm, izpētei un pārdomām. Tāpēc neatkarīgi plašsaziņas līdzekļi un augstas kvalitātes žurnālistika tiek uzskatīti par demokrātiskas sabiedrības “sargsuņiem”.

Par šo Gidu

Šis Gids izskaidros izteiksmes brīvības principus un gadījumus, kad tā var tikt likumīgi ierobežota, nepieciešamību izteiksmes brīvību samērot ar cilvēka tiesībām uz privāto dzīvi, nepieļaujamību izteiksmes brīvību sajaukt ar goda un cieņas aizskaršanu un naida kurināšanu, kā arī palīdzēs izprast gan plašsaziņas līdzekļu īpašās tiesības un brīvības, gan arī pilsoņu tiesības uz valsts iestāžu publiskotas vai ierobežotas informācijas pieejamību. Sadaļas Kā sūdzēties? sniegs ieteikumus, kā rīkoties potenciāla cilvēktiesību pārkāpuma gadījumā. 

Novērtē savas zināšanas

Ja izmantojat Gidu cilvēktiesību apguvei, tad Gids piedāvā jums novērtēt savas zināšanas gan pirms, gan pēc mācīšanās, izpildot testus par dažādām Gidā ietvertām tēmām.

Resursi

Atjaunots 16/12/2022