“Sargsuņa” uzdevums

Plašsaziņas līdzekļiem ir uzticēts ļoti svarīgs uzdevums – informēt sabiedrību par tai svarīgiem jautājumiem un radīt iespēju publiskām debatēm, pārdomām un izpētei. Tāpēc neatkarīgi un kvalitatīvi plašsaziņas līdzekļi tiek uzskatīti par katras demokrātiskas sabiedrības “sargsuņiem”.

Īpašās tiesības, brīvība un aizsardzība

Tā kā plašsaziņas līdzekļi darbojas sabiedrības labā, to informējot un nodrošinot, lai tā varētu sekot līdzi valdības, politiķu un citu sabiedrībai nozīmīgu cilvēku darbībai, tiem ir piešķirta arī īpaša brīvība un aizsardzība, piemēram, tiesības,  paužot kritiku, lietot diezgan skarbus terminus un neatklāt  savus informācijas avotus.

Pienākumi un atbildība

Tomēr šīs īpašās tiesības un brīvības nav neierobežotas, bet ir saistītas arī ar īpašiem pienākumiem un atbildību. Žurnālistu īpašā atbildība pret sabiedrību nozīmē, ka publiskotajai informācijai jābūt patiesai un pārbaudītai. Žurnālistu izteiksmes brīvība var tikt ierobežota, ja tie pārkāpj citu personu tiesības uz privāto dzīvi un aizskar citu personu cieņu, piemēram, publiskojot tādu personisku informāciju, kura nav būtiska un nav nepieciešama publiskai diskusijai, vai apgalvojumus, kuriem nav faktiska pamata.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma