Visiem ir zināms, ka cilvēkam ir ne tikai tiesības, bet arī pienākumi. Jūsu pienākumi cilvēktiesību jomā izriet no ļoti vienkārša pamatprincipa: ja jūs cienīsiet citus, tad citi cienīs arī jūs.

Cieņa pret citiem

Jūsu atbildība ir cienīt citus – gan jums pazīstamos cilvēkus, gan citus sabiedrības locekļus. Cieņa var nozīmēt dažādas lietas: būt iecietīgam, nepamatoti nediskriminēt tos, kas ir atšķirīgi, būt izpalīdzīgam, laipnam utt. Šāda izturēšanās pret citiem uzlabo vidi, kurā pavadāt savu ikdienu.

Interešu līdzsvarošana

Īstenojot savas tiesības, centieties respektēt robežu, kur var tikt aizskartas kāda cita cilvēka tiesības. Tas nenozīmē, ka jūs esat pilnībā ierobežots vai ka jūsu tiesības ir mazāk svarīgas. Taču jūs varat censties līdzsvarot savas intereses ar pārējo interesēm tā, lai ikviens varētu miermīlīgi īstenot savas tiesības.

piemērs Ja izlemjat paust savu viedokli internetā par kādu sociālu vai politisku jautājumu, tad nelietojiet rupjus vai agresīvus izteikumus un neizsakiet personiskus apvainojumus.

Sadarbība

Visbeidzot – ja esat sūdzējies par savu tiesību aizskārumu, tad jums ir pienākums sadarboties. Bieži vien, kad vēlaties sūdzēties par cilvēktiesību pārkāpumu, jums jāraksta oficiāla sūdzība noteiktā formā. Jūsu uzdevums ir pēc iespējas precīzāk izskaidrot visu, ko jūs zināt un kam var būt nozīme šajā lietā. Ja iestādēm, kas izskata jūsu sūdzību, nepieciešama plašāka informācija, tad jūsu interesēs ir sniegt visu jums pieejamo informāciju.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma