Kas ir cilvēktiesības?

Cilvēktiesības ir tie pamatstandarti, kas mums kā cilvēkiem ir svarīgi, lai dzīvotu drošu un cienīgu dzīvi.

Cilvēktiesības aizsargā mūsu fizisko drošību un garīgo labklājību no kaitējuma, sniedzot mums iespēju dzīvot kā brīvām personām un ļaujot dažādos veidos sevi īstenot – izteikties, uzzināt jaunu informāciju, tikties ar draugiem un līdzīgi domājošiem cilvēkiem utt.

Lai cilvēktiesības būtu reālas un praktiski piemērojamas, valstis ir apņēmušās šīs tiesības izskaidrot likumos un aizsargāt tās.

Latvijā cilvēktiesību pamati ir nostiprināti Latvijas konstitūcijā – Satversmē. Taču tai līdzās ir izdoti arī citi likumi, kuros sīkāk skaidrots, ko tieši šīs tiesības nozīmē, kas ir atļauts un kas – aizliegts.

piemērs Satversme paredz, ka jums ir tiesības izteikties. Taču likums, kas nosaka žurnālistu darbību, izskaidro, kā izteikties, lai neaizskartu citu personu tiesības.

Novērtē savas zināšanas

Ja izmantojat Gidu cilvēktiesību apguvei, tad Gids piedāvā jums novērtēt savas zināšanas gan pirms, gan pēc mācīšanās, izpildot testus par dažādām Gidā ietvertām tēmām.

Uzziniet vairāk par cilvēktiesībām:

Resursi

Atjaunots 13/03/2024