Naida noziegumi

Naida noziegumi ir krimināli sodāmi nodarījumi, kuru pamatā ir aizspriedumi pret noteiktām sabiedrības grupām. Šie noziegumi no citiem noziegumiem atšķiras ar savu motīvu. Naida noziegumi var izpausties dažādās formās.

Noziedzīgi nodarījumi un mazāk bīstami nodarījumi – pārkāpumi – ir apkarojama, bet ikdienišķa parādība. Taču noziegumi un pārkāpumi, kas izriet no aizspriedumiem, ir vērtējami īpaši nopietni, jo kopumā tie ir sabiedrībai bīstamāki nekā parasti noziegumi un pārkāpumi.

piemērs Notiek uzbrukums musulmaņu kopienas centram, un noziedznieku  mērķis ir iebiedēt musulmaņus.

Ja tiek izdarīts naida noziegums, tad valstij ir ne tikai pozitīvs pienākums šo noziegumu efektīvi izmeklēt, bet arī papildu pienākums veikt visus iespējamos saprātīgos pasākumus jebkādu šā nozieguma aizspriedumaino motīvu atklāšanai. Valstij ir jāgarantē arī tas, lai persona vai personu grupa, pret kuru šāds noziegums vērsts, nezaudētu paļāvību uz varas iestādēm un ticību, ka šīs iestādes to aizsargās.

Naida noziegumi smagi ietekmē cietušo, jo ir vērsti tieši pret viņa identitāti, cietušais jūtas neaizsargāts un ir pakļauts lielai psiholoģiskai spriedzei. Turklāt var tikt iebiedēta un justies apdraudēta arī tā sabiedrības grupa jeb kopiena, kura pēc savām pazīmēm identificējas ar cietušo.

piemērs Pēc uzbrukuma musulmaņu centram musulmaņu kopiena, ļoti iespējams, izolēsies no pārējās sabiedrības, atceļot savus atklātos pasākumus, slēdzot mošejas publikai, kā arī meklējot citus līdzekļus, lai pati sevi aizsargātu.

Naida noziegumi un cilvēktiesības

Naida noziegumi jo īpaši ietekmē sociāli mazāk aizsargātas sabiedrības grupas un var vēl vairāk paplašināt sociālo plaisu starp cietušo grupu un pārējo sabiedrību. Tādēļ naida noziegumus nevar uztvert kā parastus noziegumus. Ir nepieciešami īpaši profilaktiski pasākumi šādu noziegumu novēršanai un īpašas prasmes tos atpazīt, izmeklēt, kā arī sniegt palīdzību cietušajiem.

Ja cietušā tiesības netiek aizsargātas, tas nozīmē, ka tiek pārkāptas tiesības uz dzīvību, necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes aizliegums, tiesības uz taisnīgu tiesu un diskriminācijas aizliegums.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā varat atrast informāciju par to, kādi noziegumi tiek uzskatīti par naida noziegumiem, par dažādiem atbildības veidiem, par cietušā statusu un par to, kā saņemt palīdzību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma