Naida noziegumi un naida runa

Jums ir tiesības baudīt dzīvi bez saskares ar naida noziegumiem un/vai naida runu. Diemžēl naida noziegumi un naida runa ir visai ikdienišķa parādība, par kuru var būt atbildīgas gan privātpersonas, gan valsts amatpersonas. Tādēļ ir ļoti svarīgi prast atpazīt naida noziegumus un naida runu, kā arī aizstāvēt savas tiesības.

Naida runai un naida noziegumiem ir vairākas kopīgas pazīmes. Proti, gan naida runas, gan naida nozieguma motivācija izriet no naida vai neiecietības pret personām vai personu grupām, kurām piemīt kādas noteiktas īpašības. 

Naida runa ir jebkāda veida aicinājums ienīst vai vērst vardarbību pret personu vai personu grupu konkrētu tai piemītošu īpašību dēļ.  Izteiksmes brīvība šādu izpausmi neaizsargā. Tas nozīmē, ka valsts var likumīgi novērst naida runas izpausmes un sodīt par tām.

piemērs Cilvēku grupa pulcējās pie vietējās baznīcas iepriekš nepieteiktā publiskā piketā un tā laikā izkliedza naidīgus pret kristiešiem vērstus saukļus.

Naida noziegumi ir krimināli sodāmi nodarījumi, kuru motivācija izriet no aizspriedumiem pret noteiktām sabiedrības grupām. Šie noziegumi no citiem noziegumiem atšķiras pēc to motīva. 

piemērs Notika ielaušanās geju pāra dzīvoklī, un tas tika piemēslots. Iebrucējs bija atstājis zīmīti ar homofobiskiem saukļiem.

Naida noziegumi, naida runa & cilvēktiesības

Naida noziegumi un naida runa grauj demokrātiskas sabiedrības pamatvērtības, proponējot vai attaisnojot neiecietību pret noteiktiem cilvēkiem, pamatojoties uz pieņēmumu, ka šie cilvēki viņiem piemītošu īpašību dēļ nav pelnījuši labvēlīgu attieksmi. Naida noziegumu vai naida runas gadījumos var tikt pārkāptas daudzas cilvēktiesības, piemēram, tiesības uz dzīvību, necilvēcīgas vai pazemojošas attieksmes aizliegums, tiesības uz taisnīgu tiesu, vārda brīvība, tiesības uz privāto un ģimenes dzīvi.

Par šo Gidu

Šis Gids skaidro, kā atpazīt naida noziegumus un naida runu, kā arī jūsu tiesības gadījumā, kad personiski saskaraties ar naida noziegumu vai naida runu.

Novērtē savas zināšanas

Ja izmantojat Gidu cilvēktiesību apguvei, tad Gids piedāvā jums novērtēt savas zināšanas gan pirms, gan pēc mācīšanās, izpildot testus par dažādām Gidā ietvertām tēmām.

Atjaunots 16/12/2022