Ja cietušais nav prasījis kaitējuma kompensāciju ar naida runu saistīta kriminālprocesa vai administratīvā pārkāpuma procesa laikā, viņš var iesniegt civilprasību par zaudējumu atlīdzību. Šī prasība jāiesniedz civilās jurisdikcijas tiesā. Civilprasību par zaudējumu atlīdzību var iesniegt pat tad, ja kriminālās jurisdikcijas tiesa ir apsūdzēto attaisnojusi.

Cietušais var lūgt kompensāciju par:

  • bojātu vai iznīcinātu mantu
  • morālo aizskārumu

Cietušais var vērsties ar civilprasību tiesā un pieprasīt finansiālu kompensāciju no naida runas autora vai izplatītāja pat tad, ja nav uzsākts ne kriminālprocess, ne administratīvā pārkāpuma process. Šādā gadījumā viņam vajadzēs pierādīt, ka paziņojumi (vai citas izpausmes formas) viņam ir radījuši morālu aizskārumu vai mantisku zaudējumu.

Prasība par goda un cieņas aizskārumu

Pat ja jūs aizvainojošie izteikumi nav tik nopietni, lai tiktu atzīti par naida runu, un nav uzskatāmi par noziedzīgu nodarījumu, jūs vienalga tos varat uztvert kā godu un cieņu aizskarošus un varat par tiem iesniegt sūdzību. Uzziniet vairāk par goda un cieņas aizskaršanu un par to, kā iesniegt sūdzību.

Kompensācijas apmērs

Nosakot kompensācijas apmēru, tiesa ņems vērā:

  • nozieguma smagumu
  • nodarītos fiziskos ievainojumus un to sekas
  • gūtās psihiskās traumas un citus faktorus

 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma