Kas ir naida runa?

Naida runa kurina naidu un aicina uz vardarbību pret noteiktām personām vai personu grupām, kas atpazīstamas pēc konkrētas šīm personām piemītošas īpašības. Izteiksmes brīvība neaizsargā naida runu, tā ir likumīgi novēršama un sodāma.

Definīcija

Naida runa ir jebkāda veida aicinājums ienīst personu vai personu grupu un vērst pret to vardarbību konkrētu attiecīgajām personām piemītošu  īpašību – tādu kā rase, etniskā izcelsme, dzimums, vecums, seksuālā orientācija, ticība vai veselības stāvoklis – dēļ, kā arī šāda naida un vardarbības izplatīšana vai attaisnošana.

Ko var uzskatīt par naida runu?

Robeža starp to, ko var un ko nevar uzskatīt par naida runu, ir ļoti trausla. Tāpēc ir vajadzīga liela rūpība, lai atšķirtu naida runu no citiem apvainojošiem, nepopulāriem vai galējiem uzskatiem un izteikumiem. Piemēram, var būt tā, ka konkrēts apgalvojums ir pretējs vairākuma viedoklim un tiek uztverts kā aizvainojošs un naidīgs, tomēr nav gluži tāds, kas kurinātu naidu vai aicinātu uz vardarbību. Uzziniet vairāk par to, kā atpazīt naida runu.

Izpausmes formas

Naida runa var izpausties ne tikai publiskos mutvārdu paziņojumos, bet arī citās  formās, piemēram, attēlos, filmās, karikatūrās utt.

piemērs Televīzijas intervijā imigranti no Āfrikas tiek salīdzināti ar pērtiķiem, vai tiek publicēti tādi raksti, kuros uz konkrētu valstī dzīvojošu etnisko grupu norādīts kā uz visa ļaunuma sakni un aicināts vērst pret to vardarbību.

Ir svarīgi apzināties, ka naida runa mūsdienās var tikt izplatīta daudzos un dažādos veidos, tai skaitā internetā, kur naida runa tiek pastiprināta un tās sekas netiek pietiekami novērtētas. Interneta lietotāji, kas pauž naida runu tiešsaistē, uzskata, ka par to netiks sodīti, jo viņus sargā anonimitāte. Tomēr šāds uzskats ir kļūdains, jo varas iestādes jau ievieš pasākumus, kas nepieciešami naida runas apkarošanai internetā. 

piemērs Interneta ziņu portālā ievietotam rakstam tiek pievienoti komentāri, kuros to autori izteikuši personiskus draudus attiecīgajā rakstā minētajām personām vai lietojuši šīs personas aizskarošu valodu.

Naida runa un izteiksmes brīvība

Naida runa ir pretrunā ar demokrātiskas sabiedrības pamatvērtībām, jo aicina uz neiecietību, naidu vai vardarbību pret citiem cilvēkiem. Valsts pienākums ir aizsargāt visu sabiedrības locekļu tiesības un cieņu, kā arī nodrošināt sociālo mieru. Tātad valsts pienākums ir nepieļaut naida runu, neiecietību un diskrimināciju. Līdz ar to naida runas ierobežošana nav izteiksmes brīvības pārkāpums.

Noziedzīgs nodarījums

Naida runa ir noziedzīgs nodarījums, kuru valsts var likumīgi novērst un par kuru var likumīgi sodīt. Latvijas Republikas Krimināllikums  par naida runu paredz sodu piespiedu darba, naudas soda vai brīvības atņemšanas veidā.

Krimināllietās, kas saistītas ar naida runu, par vainīgiem var tikt atzīti ne tikai attiecīgo izteikumu autori. Arī jūs var saukt pie atbildības par naida runas izplatīšanu, ja to atbalstāt un tajā piedalāties, piemēram, piedāvājot platformu naida runu ietverošas ziņas publicēšanai vai pārraidīšanai.

Uzziniet vairāk par atbildību.

Kompensācija

Personām, pret kurām vērsta naida runa, ir tiesības pieprasīt finansiālu kompensāciju no attiecīgo izteikumu autoriem vai izplatītājiem gan kriminālprocesā, gan ceļot atsevišķu civilprasību tad, ja to prasības nav vai nav pilnībā apmierinātas kriminālprocesa ietvaros.

Uzziniet par to, kā sūdzēties, ja uzskatāt, ka pret jums ir vērsta naida runa.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma