Ja jūs esat pastrādājis noziedzīgu nodarījumu nepieskaitāmības stāvoklī, tiesa jūs atbrīvo no kriminālatbildības, bet var noteikt jums obligātu ārstēšanos garīgās veselības aprūpes iestādē vai ārpus tās. Kamēr tiek gaidīts tiesas lēmums, izmeklēšanas tiesnesis vai tiesa var jums piemērot piespiedu ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē kā drošības līdzekli. 

Piespiedu ievietošana un cilvēktiesības

Cilvēktiesību izpratnē drošības līdzeklis – piespiedu ievietošana  garīgās veselības aprūpes iestādē  – ir aizturēšanas forma. Tā jums liedz fizisku brīvību un var arī iejaukties jūsu privātajā un ģimenes dzīvē. Tas ir ļoti ierobežojošs drošības līdzeklis un nedrīkst tikt piemērots bez rūpīgas izvērtēšanas.

Jūs nedrīkst ievietot garīgās veselības aprūpes iestādē  vieglprātīgi un bez stingra pamatojuma. Tātad ievietošana nedrīkst būt prettiesiska. Svarīgi ir arī tas, lai pēc jūsu ievietošanas garīgās veselības aprūpes iestādē pret jums izturētos ar cieņu, jūs saņemtu pienācīgu ārstēšanu un tiktu turēts cilvēcīgos un atbilstošos apstākļos. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma