Sevis paša vai citu apdraudējums

Jūs var piespiedu kārtā ievietot garīgās veselības aprūpes iestādē tad, ja jūs apdraudat sevi vai citus, kā arī, ja jūs vairs nespējat pats par sevi parūpēties.

Latvijā psihiatriskās palīdzības saņemšana ir brīvprātīga. Tomēr iespējamas arī tādas situācijas, ka jūs garīgās veselības aprūpes iestādē ievieto pret jūsu gribu vai jūs tur vairs nevēlaties uzturēties. Šādā situācijā jūs varat nonākt, ja jums ir garīga rakstura traucējumi un jūs esat kādā no Ārstniecības likumā minētajiem stāvokļiem.

Piespiedu ievietošana un cilvēktiesības

Cilvēktiesību izpratnē jūsu ievietošana  garīgās veselības aprūpes iestādē  pret jūsu gribu ir viena no aizturēšanas formām. Tā jums liedz fizisku brīvību un var iejaukties jūsu privātajā un ģimenes dzīvē. 

Jūs nedrīkst ievietot garīgās veselības aprūpes iestādē vieglprātīgi un bez stingra pamatojuma. Ievietošana garīgās veselības aprūpes iestādē  nedrīkst būt prettiesiska. Taču arī ja jūs likumīgi ievieto garīgās veselības aprūpes iestādē, tad ir svarīgi tas, lai pret jums izturas ar cieņu, lai jums būtu nodrošināta pienācīga ārstēšana un jūs tiktu turēts cilvēcīgos un atbilstošos apstākļos. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma