Latvijā procedūra, kādā persona pret tās gribu ievietojama garīgās veselības aprūpes iestādē, ir aprakstīta Ārstniecības likumā

Piespiedu ievietošanas procedūra ir pareiza, ja tajā ievēroti šādi soļi:

1. solis – Pārbaude iestādē

72 stundu laikā pēc tam, kad esat nogādāts garīgās veselības aprūpes iestādē, jūs pārbauda psihiatru konsīlijs un pieņem lēmumu par to, vai jūs paturēt iestādē.

2.solis – Informēšana par lēmumu

Jūs iepazīstina ar konsīlija lēmumu. Par to ir jāinformē arī jūsu advokāts vai ģimenes loceklis. Jums ir tiesības norādīt, kuras personas ir jāinformē. Ja jums nav advokāta, to norīkos tiesa, kad saņems paziņojumu par lēmumu (skatīt nākamos soļus).

3.solis – Tiesas informēšana

Ja konsīlijs nolēmis jūs paturēt iestādē, tai 24 stundu laikā par to jāpaziņo tiesai un jānosūta tiesai lēmums un ievietošanas nepieciešamības pamatojums. 

4. solis – Paziņošana par tiesas sēdi

Pēc šīs informācijas saņemšanas tiesā tiesnesis nekavējoties informē prokuroru, jūsu advokātu un psihiatrisko slimnīcu par datumu, kad tiks izskatīts jautājums par jūsu ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē piespiedu kārtā. 

5.solis – Tiesas sēde

Tiesas sēdei jānotiek 72 stundu laikā pēc tam, kad tiesa saņēmusi minētos dokumentus. Ja tiesas sēdes sagatavošanai nepieciešams vairāk laika (bet ne vairāk par 48 papildu stundām), tiesnesim par to jāpieņem un jāizsniedz speciāli motivēts lēmums. 

6.solis – Pamatots tiesas nolēmums

Tiesnesis sākotnēji var apstiprināt ievietošanu psihiatriskajā slimnīcā ne vairāk kā uz diviem mēnešiem. Tiesneša lēmumā ir jābūt ļoti skaidri izklāstītam, uz kāda pamata jūs tiksiet turēts psihiatriskajā slimnīcā un kādēļ tas nepieciešams. Pamatojums nedrīkst būt virspusīgs un vispārīgs.

7.solis – Informēšana par lēmumu

Lēmums nekavējoties  jāizsniedz jums, jūsu likumiskajam pārstāvim un citiem tiesas sēdes dalībniekiem. 

8.solis – Pārsūdzība

Jums ir tiesības pārsūdzēt lēmumu 10 dienu laikā no dienas, kad tas jums izsniegts. Jūs varat iesniegt apelācijas sūdzību, ja uzskatāt, ka faktu izklāstā vai juridiskajā pamatojumā pieļautas kļūdas vai ka jebkuras jūsu pamattiesības nav ievērotas. Pārsūdzības procedūra ir izskaidrota Ārstniecības likumā

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja jūsu piespiedu ievietošana nav atbildusi minētajām procesuālajām prasībām, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un drošību

Uzziniet vairāk par iespējām iesniegt sūdzības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma