Jūsu ievietošana garīgās veselības aprūpes iestādē pret jūsu gribu  ir ļoti nopietns jūsu fiziskās brīvības ierobežojums. To drīkst piemērot tikai pēc rūpīgas izvērtēšanas, vai jūsu gadījumā tas patiešām ir nepieciešams. Turklāt garīgās veselības aprūpes iestādē jūs var paturēt tikai tik ilgi, kamēr turēšana tajā pret jūsu gribu atbilst Ārstniecības likumā noteiktajiem pamatiem 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja nepieciešamība turēt jūs garīgās veselības aprūpes iestādē pēc piespiedu ievietošanas tajā netiek regulāri pārskatīta un jums netiek dota iespēja apstrīdēt piespiedu turēšanas pagarinājumu, var būt pārkāptas jūsu tiesības uz brīvību un drošību.

Par šo sadaļu

Šī sadaļa skaidros, kas var lūgt, lai tiek pārskatīts lēmums par jūsu ievietošanu garīgās veselības aprūpes iestādē piespiedu kārtā, kādas procedūras ir jāievēro un kādas ir jūsu pamattiesības attiecīgajā procesā. 

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma