Ja esat ievietots garīgās veselības aprūpes iestādē, jums ir tiesības tikt turētam tādos apstākļos, kas nav necilvēcīgi vai pazemojoši.

Lai novērtētu, vai garīgās veselības aprūpes iestādē tiekat turēts saskaņā ar cilvēktiesībām, pievērsiet uzmanību šādiem kritērijiem:

  • Vai istaba, kurā jūs tiekat turēts kopā ar citiem cilvēkiem, ir pietiekami liela, ņemot vērā iemītnieku skaitu? 
  • Vai jums ir iespēja pastaigāties un izmantot koplietošanas telpas?
  • Vai sievietes un vīrieši ir izvietoti atsevišķās telpās? 
  • Kādi ir higiēniskie apstākļi, piemēram, vai jūsu istaba, dušas telpas, tualetes un citas koplietošanas telpas ir tīras? 
  • Vai tualetēs un dušas telpās tiek nodrošināts privātums ?
  • Vai temperatūra jūsu istabā un visā iestādē ir labi noregulēta? 
  • Vai ēdiena kvalitāte un kvantitāte ir apmierinoša?
  • Vai dzeramais ūdens jums ir pieejams pietiekamā daudzumā?
  • Vai jums ir iespēja regulāri izmantot dušu un jums ir izsniegti nepieciešamie higiēnas līdzekļi?
  • Vai jums ir iespēja veikt citas ar higiēnu saistītas darbības, piemēram, izmazgāt savas drēbes? 

Iestādes vadītāji ir atbildīgi arī par tās drošību, piemēram, būves drošumu, ugunsdrošību utt.  

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās

Tas, ka jūs tiekat turēts neatbilstošos apstākļos, piemēram, jums tiek liegts vai netiek nodrošināts pietiekamā daudzumā ēdiens vai ūdens vai jums pieejamā tualete ir ļoti netīra vai neatbilstoša jūsu vajadzībām, vai istaba ir pārapdzīvota, ļoti auksta vai netīra, var būt ļoti pazemojoši un radīt fiziskas un psiholoģiskas ciešanas. Ja jūs tiekat turēts neatbilstošos apstākļos, var būt pārkāpts necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums.  

Tomēr cilvēktiesību pārkāpums var tikt konstatēts vienīgi tad, ja ciešanas sasniegušas minimālo smaguma līmeni. Vērtējot, vai jūs tiešām esat turēts necilvēcīgos un pazemojošos apstākļos, jāņem vērā tādi faktori kā uzturēšanās ilgums, fiziskās un psiholoģiskās sekas, jūsu vecums, dzimums un veselības stāvoklis. Bieži vien apstākļi tiek vērtēti to kopsakarā, nevis tikai balstoties uz atsevišķu atgadījumu.

Slikta izturēšanās var tikt kvalificēta kā spīdzināšana tikai tad, ja attiecīgās darbības ir īpaši mērķtiecīgas un nežēlīgas un izraisa ļoti smagas ciešanas. Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas. 

Tiesības uz dzīvību

Ļoti slikti apstākļi, īpaši ja tie ir ilgstoši, var novest pie neaizsargātu  garīgās veselības aprūpes iestādē ievietotu cilvēku nāves. Šāda situācija var norādīt uz to, ka ir pārkāptas tiesības uz dzīvību. Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai tiesības uz dzīvību ir pārkāptas.

Uzziniet par iespējām sūdzēties.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma