Pat ja esat piespiedu kārtā ievietots garīgās veselības aprūpes iestādē, jums jābūt informētam par to, kā tiksiet ārstēts, un neviens jūs nedrīkst piespiest lietot medikamentus pret jūsu gribu.

Tomēr ir iespējamas dažas situācijas, kad medikamenti jums var tikt ievadīti pret jūsu gribu. Tas var notikt tad, ja ir skaidrs, ka jūs sava garīgā stāvokļa dēļ:

  • varat ievainot pats sevi vai citus vai
  • izturaties agresīvi pret citiem.

Medicīnas personālam vispirms jāmēģina jūs pārliecināt un nomierināt vārdiski. Medikamentu pielietošana nedrīkst būt pirmais risinājums. 

Ja medicīnas personālam ir pret jūsu gribu jums jāievada nomierinoši medikamenti, devai jābūt pēc iespējas mazākai. Tiklīdz jūs vairs neapdraudat sevi vai citus, medikamentu pielietošana ir jāpārtrauc. 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Medikamentu ievadīšana jums pret jūsu gribu ir iejaukšanās jūsu tiesībās kontrolēt to, kas ar jums notiek, un tādējādi tiek ierobežotas jūsu tiesības uz privāto dzīvi. Piespiedu ārstēšana ir ķīmiskas ierobežošanas forma. Tomēr ne katra šāda situācija var tikt atzīta par jūsu cilvēktiesību pārkāpumu. Piespiedu ārstēšana par cilvēktiesību pārkāpumu var tikt atzīta vienīgi tad, ja tiek atzīts, ka tā nav bijusi nepieciešama un ir bijusi nesamērīga. Piemēram, jūs esat bijis spiests uzņemt medikamentus citās, nevis iepriekš minētajās situācijās vai medikamenti bijuši pārāk stipri un jums ievadīti ilgāk, nekā tie bijuši nepieciešami. 

Latvijā nosacījumus medikamentu ievadīšanai piespiedu kārtā un ar to saistīto sūdzību procedūru regulē Ārstniecības likums. Uzziniet vairāk par sūdzību procedūru

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma