Pēc jūsu ievietošanas garīgās veselības aprūpes iestādē neviens jūs nedrīkst aizskart nedz fiziski, nedz vārdiski. Šāds aizskārums nekādā gadījumā nedrīkst tikt uzskatīts par ārstēšanas procesa sastāvdaļu.

Kamēr jūs tiekat turēts garīgās veselības aprūpes iestādē, tās personāls nedrīkst jūs fiziski vai vārdiski aizskart un tam arīdzan jāuzrauga, lai jūs neaizskar citas iestādē ievietotās personas.  Ja kāds jūs aizskar, jums jāinformē iestādes darbinieki, jo viņi var to nezināt un tādēļ nevar jums palīdzēt.  

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Ja kāds jūs fiziski vai vārdiski aizskar laikā, kad jūs tiekat pārvadāts vai turēts garīgās veselības aprūpes iestādē, šis aizskārums var tikt uzskatīts par jūsu cilvēktiesību pārkāpumu. Pēc ievietošanas garīgās veselības aprūpes iestādē jūs varat justies īpaši neaizsargāts, jo esat pakļauts varas kontrolei un nevarat aiziet prom. Šādā situācijā fizisks vai vārdisks aizskārums var radīt ne tikai fiziskas sāpes un ciešanas, bet arī nopietnas psiholoģiskas sekas. Līdz ar to var tikt pārkāpts necilvēcīgas vai pazemojošas izturēšanās aizliegums.

Tomēr cilvēktiesību pārkāpums var tikt konstatēts vienīgi tad, ja ciešanas sasniegušas vismaz minimālo smaguma līmeni. Vērtējot, vai jūs tiešām esat turēts necilvēcīgos vai pazemojošos apstākļos, jāņem vērā tādi faktori kā uzturēšanās ilgums, fiziskās un psiholoģiskās sekas, jūsu vecums, dzimums un veselības stāvoklis. Bieži vien apstākļi tiek vērtēti to kopsakarā, nevis tikai balstoties uz atsevišķu atgadījumu.

Slikta izturēšanās var tikt kvalificēta kā spīdzināšana tikai tad, ja attiecīgās darbības ir īpaši mērķtiecīgas un nežēlīgas un izraisa ļoti smagas ciešanas. Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pākāptas. 

Uzziniet vairāk par iespējām sūdzēties.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma