Ja jūs uzvedaties acīmredzami agresīvi vai apdraudat pats sevi vai citus, medicīnas personālam vai policijas darbiniekiem vispirms jāmēģina jūs nomierināt vārdiski. Tikai tad, ja tas neizdodas, pret jums var pielietot spēku. Šādas situācijas ir iespējamas, kamēr jūs tiekat nogādāts vai turēts garīgās veselības aprūpes iestādē. Spēka pielietošana ir jāpārtrauc, tiklīdz jūs esat nomierinājies. 

Pārvadāšanas laikā

Pārvadāšanas laikā policija var pret jums pielietot fizisku spēku, speciālus cīņas paņēmienus un speciālus līdzekļus (ķīmiskas vielas, objektus vai mehānismus, kas paredzēti  pašaizsardzībai vai sabiedriskās kārtības un drošības sargāšanai, bet nav ieroči), bet vienīgi tad, ja jūs ar savu rīcību apdraudat pats sevi vai citus. Izmantojot speciālos līdzekļus vai fizisku spēku, policijas darbiniekiem jāievēro samērīgums, proti, viņi nedrīkst pielietot vairāk spēka un tādus speciālos līdzekļus, kas nav absolūti nepieciešami apdraudējuma novēršanai.

Katrā gadījumā, kad pielietots fizisks spēks vai speciālie līdzekļi, policijas darbiniekam jāraksta protokols, tajā norādot, kādi līdzekļi izmantoti, kāpēc tie bija nepieciešami, cik ilgi tie tika pielietoti un kādi fiziski ievainojumi radušies (ja ir radušies) to pielietošanas rezultātā.  

Uzziniet vairāk par iespējām sūdzēties.

Uzturēšanās laikā

Kamēr jūs uzturaties garīgās veselības aprūpes iestādē, medicīnas personāls var jums piemērot ierobežojošus pasākumus, lai novērstu reālu risku, ka jūs varat kaitēt pats sev vai citiem, vai jūsu vardarbīgu rīcību pret citiem. Šādā situācijā jums var tikt piemērots:

  • fizisks ierobežojums – fiziska spēka pielietošana, lai jūs apvaldītu;
  • mehānisks ierobežojums – ierobežošanas siksnu izmantošana;
  • medicīnisks ierobežojums – zāļu injicēšana pret jūsu gribu. Uzziniet vairāk par ārstēšanu un medicīniskiem ierobežojumiem;
  • izolācija – ievietošana atsevišķā novērošanas istabā.

Lēmums par ierobežojošu pasākumu piemērošanu jāpieņem ārstam, un tas jāatspoguļo jūsu medicīniskajā dokumentācijā. Lēmumā jābūt norādītam, kādi ierobežojoši pasākumi veikti, kāpēc tie bija nepieciešami, cik ilgi tie piemēroti un kādi fiziski ievainojumi radušies (ja ir radušies) to piemērošanas rezultātā.  

Uzziniet vairāk par iespējām sūdzēties.

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Necilvēcīga vai pazemojoša izturēšanās

Ierobežojošu pasākumu piemērošana agresijas kontrolēšanas nolūkos var būt cilvēktiesību pārkāpums, ja tie piemēroti bez nopietna pamata vai pārmērīgi, proti, vairāk, nekā nepieciešams, un var tikt uzskatīta par necilvēcīgu vai pazemojošu izturēšanos. 

Tomēr ne katra šāda situācija var tikt atzīta par cilvēktiesību pārkāpumu. Tas var tikt konstatēts vienīgi tad, ja ciešanas sasniegušas vismaz minimālo smaguma līmeni. Vērtējot, vai jūs esat  turēts necilvēcīgos vai pazemojošos apstākļos, jāņem vērā tādi faktori kā situācijas ilgums, fiziskās un psiholoģiskās sekas, jūsu vecums, dzimums un veselības stāvoklis. Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt, vai jūsu tiesības ir pārkāptas. 

Tiesības uz dzīvību

Pārmērīga fiziska spēka pielietošanas sekas var būt garīgās veselības aprūpes iestādē piespiedu kārtā ievietotas personas nāve. Ja policijas darbinieki vai medicīnas personāls pielietojuši nepamatotu nāvējošu spēku, var tikt pārkāptas personas tiesības uz dzīvību. Uzziniet vairāk par to, kā novērtēt vai tiesības uz dzīvību ir pārkāptas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma