Tiesības sazināties

Kaut arī esat piespiedu kārtā ievietots garīgās veselības aprūpes iestādē, jums joprojām ir tiesības sazināties ar ārpasauli. Protams, jūsu tiesības un saziņas iespējas ir ierobežotas jau ar to vien, ka jums piemērota piespiedu ievietošana, tomēr saziņa jums nav liedzama pilnībā. 

Jums ir tiesības:

  • satikties ar radiniekiem un citām personām;
  • satikties ar savu likumisko pārstāvi;
  • sazināties ar ārpasauli pa telefonu vai citādi;
  • sūtīt un saņemt vēstules un pakas;
  • doties ikdienas pastaigā.

Informācija par tiesībām

Informācija par tiesībāmMedicīnas personālam pēc jūsu ievietošanas garīgās veselības aprūpes iestādē jūs nekavējoties jāinformē par šīm tiesībām tādā veidā, lai jūs tās saprastu, un, ja nepieciešams, jāinformē atkārtoti. Medicīnas personālam jums jāizskaidro, ka varat šīs tiesības izmantot saskaņā ar iestādes iekšējiem noteikumiem, ievērojot dienas režīmu un arī citu iestādē ievietoto cilvēku tiesības. 

Pagaidu ierobežojumi

Ja ir reāls risks, ka jūs sava garīgā stāvokļa dēļ varat nodarīt pāri pats sev vai citiem, vai ja jūs uzvedaties agresīvi, ārsts var jums aizliegt tikšanos ar  radiniekiem vai citiem cilvēkiem vai liegt ikdienas pastaigu. Pēc jūsu lietas rūpīgas analīzes un, ja nepieciešams, arī drošības nolūkos ārsts var atļaut jums tikties ar radiniekiem vai citām personām tikai medicīnas personāla klātbūtnē. Ārstam jūsu medicīniskajā dokumentācijā jāizdara argumentēta piezīme par attiecīgajiem ierobežojumiem un to ilgumu. Tiklīdz riska vairs nav, attiecīgie aizliegumi ir atceļami 

Kādas cilvēktiesības varētu būt pārkāptas?

Jebkāda saziņas ierobežošana ir iejaukšanās tiesībās uz privāto dzīvi, jo jūs vairs nevarat brīvi izvēlēties, kad, cik ilgi un kādā veidā sazināties ar ārpasauli. Tomēr ne katrs šāds ierobežojums  ir jūsu cilvēktiesību pārkāpums. Saziņas ierobežojumi par cilvēktiesību pārkāpumu var tikt atzīti tikai tad, ja tie nav paredzēti un atļauti likumā, ja tie ir pārāk stingri, pārāk ilgi vai, ņemot vērā jūsu stāvokli, nav nepieciešami. 

Uzziniet vairāk par iespējām sūdzēties.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma