Brīvprātīgā darba veicēja pienākumi

Kādi ir jūsu kā brīvprātīgā darba veicēja pienākumi?

Jums kā brīvprātīgā darba veicējam ir pienākums:

  • pašam veikt jums uzticētos uzdevumus
  • strādājot ievērot brīvprātīgā darba organizētāja norādījumus
  • saudzēt jūsu rīcībā nodoto īpašumu un finanšu resursus
  • nekavējoties informēt brīvprātīgā darba organizētāju par jebkādām grūtībām, kurām ir vai var būt negatīva ietekme uz attiecīgā darba gaitu vai kuras var novest vai jau novedušas pie zaudējumiem
  • neizpaust brīvprātīgā darba gaitā iegūto informāciju, kas, pēc brīvprātīgā darba organizētāja rakstveida norādījumiem, uzskatāma par konfidenciālu
  • pēc brīvprātīgā darba organizētāja pieprasījuma uzrādīt izziņu par (ne)sodāmību

Resursi

Atjaunots 15/03/2023