Brīvprātīgais darbs

Brīvprātīgais darbs ir sociāli derīga darba veikšana bez atlīdzības. Brīvprātīgais darbs ir viena no vistiešākajām, visvairāk izplatītajām un daudzveidīgākajām pilsoniskās līdzdalības formām.

Brīvprātīgo darbu Latvijā regulē galvenokārt Brīvprātīgā darba likums. Saskaņā ar likumu brīvprātīgo darbu var organizēt:

  • biedrības un nodibinājumi, tostarp arodbiedrības un to apvienības
  • valsts un pašvaldību institūcijas
  • politiskās partijas un to apvienības
  • sociālie uzņēmumi

Brīvprātīgā darba likumā ir reglamentētas arī tiesiskās attiecības, kā arī noteiktas prasības attiecībā uz rakstveida līgumu, ko brīvprātīgā darba veicējs slēdz ar brīvprātīgā darba organizētāju.

piezīme Lai kļūtu par brīvprātīgā darba veicēju, jums jābūt vismaz 13 gadus vecam. Personas vecumā no 13 līdz 16 gadiem var brīvprātīgo darbu veikt tikai ar sava likumiskā pārstāvja rakstveida piekrišanu.

Brīvprātīgais darbs un cilvēktiesības

Atkarībā no jūsu veiktā brīvprātīgā darba veida var tikt ietekmētas vairākas cilvēktiesības, piemēram, diskriminācijas aizliegums, tiesības uz dzīvību vai piespiedu darba aizliegums.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā tiek skaidrotas brīvprātīgā darba veicēja tiesības un pienākumi, kā arī tas, kā brīvprātīgā darba veicējs var sūdzēties tad, ja tiek pārkāptas viņa tiesības.

Resursi

Atjaunots 20/03/2023