svarīgi Visas sapulces, visi gājieni un visi piketi iepriekš jāpiesaka attiecīgajā pašvaldībā.

Lai reģistrētu sapulci, gājienu vai piketu, tā rīkotājam ne agrāk kā četrus mēnešus un ne vēlāk kā 10 darba dienas pirms attiecīgā pasākuma jāiesniedz pieteikums tās administratīvās teritorijas pašvaldībai, kurā pasākums notiks. Ja sapulce, gājiens vai pikets tiek rīkots sakarā ar jautājumu, par kuru neko nebija iespējams uzzināt agrāk kā 10 darba dienas iepriekš, pieteikums attiecīgā pasākuma rīkošanai iesniedzams pēc iespējas ātrāk – ne vēlāk kā 24 stundas pirms pasākuma. Likumā ir noteiktas prasības attiecībā uz pieteikumu un reglamentēta tā iesniegšanas kārtība.

Likumā ir norādīti arī izņēmumi, proti, pasākumi, par kuriem pašvaldība nav jābrīdina.

Pašvaldība pēc pieteikuma saņemšanas var pieņemt lēmumu par attiecīgā pasākuma atļaušanu, atļaušanu ar nosacījumiem vai aizliegšanu.

Kādas cilvēktiesības varētu tikt pārkāptas?

Ja jums ir aizliegts vadīt likumīgu sapulci, gājienu vai piketu, tad, iespējams, ir pārkāptas tiesības uz pulcēšanos vai izteiksmes brīvība.

Jebkuriem pulcēšanās vai izteiksmes brīvības ierobežojumiem jābūt noteiktiem ar likumu, jākalpo leģitīmam mērķim un jābūt nepieciešamiem demokrātiskā sabiedrībā. Ja ierobežojums neatbilst jebkurai no šīm trim prasībām, to nevar uzskatīt par pamatotu.

Vairāk par pulcēšanās brīvību un izteiksmes brīvību lasiet šajā Gidā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma