Demonstrācijas un streiki

Demonstrācijas, streiki un citāda miermīlīga pulcēšanās ir likumīga iespēja izmantot savas tiesības protestēt un viens no izteiksmes brīvības un pulcēšanās tiesību īstenošanas veidiem. Tomēr, lai pulcēšanās tiktu atļauta, tai jāatbilst noteiktiem kritērijiem.

Latvijas Republikas Satversme aizsargā tiesības uz miermīlīgām:

  • sapulcēm
  • gājieniem
  • piketiem un
  • tiesībām streikot

Valsts pienākums ir ne tikai ļaut cilvēkiem pulcēties, bet arī gādāt, lai šī pulcēšanās netiktu traucēta.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā tiek skaidrots, ko nozīmē dažādās miermīlīgās pulcēšanās formas, kas un kā šādu pulcēšanos var organizēt un kādus ierobežojumus attiecībā uz pulcēšanos valsts varētu noteikt, ievērojot cilvēktiesības.

Resursi

Atjaunots 20/03/2023