Ne katrs cilvēks var organizēt sapulci, gājienu vai piketu. Par pasākuma organizatoru, vadītāju, pasākuma vadītāja palīgu un kārtības uzturētāju pasākumā nevar būt persona, kura:

  • ir jaunāka par 18 gadiem
  • nav Latvijas pilsonis vai nepilsonis vai persona, kurai ir izsniegta pastāvīgās uzturēšanās atļauja
  • cenšas izmantot sapulci, gājienu vai piketu tādas organizācijas vajadzībām, kuras darbība Latvijā ir aizliegta
  • pēdējā gada laikā ir administratīvi sodīta par sapulču, gājienu un piketu organizēšanas vai procesuālo prasību pārkāpšanu vai par sīko huligānismu, vai par policijas darbinieka likumīgo prasību ļaunprātīgu neievērošanu, vai par sabiedriskās organizācijas darbības uzsākšanas vai izbeigšanas noteikumu pārkāpumu
  • tiek uzskatīta par rīcībnespējīgu

Turklāt sapulces, gājienus un piketus var organizēt juridiskās personas, ja tās ir reģistrētas likumā noteiktajā kārtībā, – ar nosacījumu, ka tās pēdējā gada laikā nav sodītas par sapulču, gājienu vai piketu organizēšanas noteikumu vai reglamenta pārkāpumiem.  Šādos gadījumos attiecīgajai juridiskajai personai ir jānorīko viens vai vairāki pasākuma rīkotāji, kuri atbilst visām iepriekš minētajām prasībām, kas attiecas uz personām, kuras organizē, vada pasākumu vai uztur tajā kārtību.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma