Streiks ir likumīgs veids, kādā darbinieki var aizstāvēt savas tiesības un izvirzīt savas prasības, piemēram, attiecībā uz darba apstākļiem, atalgojuma līmeni vai darba vietu samazināšanu.

Streiks ir kolektīvu interešu strīda izšķiršanas līdzeklis, proti, uzņēmuma vai tā filiāles darbinieki vai darbinieku grupa brīvprātīgi pilnībā vai daļēji pārtrauc darbu, lai panāktu savu prasību izpildi. Streiks ir pēdējais līdzeklis mērķa sasniegšanai un pieļaujams tikai pēc tam, kad sarunu ceļā nav izdevies panākt vienošanos.

Tiesības streikot nav neierobežotas un var tikt izmantotas tikai atsevišķos gadījumos, ievērojot noteiktu procedūru.

Par šo nodaļu

Šajā nodaļā tiks skaidrots, kā likumīgi organizējams streiks un kādus ierobežojumus valsts šajā ziņā var noteikt, ievērojot cilvēktiesības.

Resursi

Atjaunots 15/03/2023