Nepilngadīgo līdzdalības tiesības

Ko jūs kā nepilngadīgais varat darīt?

Ja vēl neesat pilngadīgs, tad jūs nevarat izmantot tiesības balsot un kandidēt vēlēšanās vai piedalīties sabiedrisko iniciatīvu virzīšanā, taču arī jums ir tiesības uz pilsonisko līdzdalību. Tādējādi jūs citstarp varat:

 • pieprasīt informāciju no valsts iestādēm
 • brīvi izteikt savu viedokli, tostarp piedalīties protestos, demonstrācijās un streikos
 • piedalīties sabiedriskās diskusijās
 • iesaistīties nevalstiskajās organizācijās un politiskajās partijās
 • iesaistīties brīvprātīgajā darbā

Jums ir tiesības izmantot šīs tiesības tikpat lielā mērā, kā tās izmanto pieaugušie, izņemot atsevišķus gadījumus, kad var būt nepieciešama tiesībspēja.

Saskaņā ar Jaunatnes likumu jauniešiem ir tiesības piedalīties jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā:

 • iesaistoties neformālās izglītības apguvē un nodrošināšanā un veicot brīvprātīgo darbu
 • piedaloties studentu pašpārvaldē
 • izstrādājot un īstenojot projektus un citas iniciatīvas
 • piedaloties jaunatnes organizāciju un citu biedrību un nodibinājumu darbā
 • iesaistoties jaunatnes politiku ietekmējošu valsts un pašvaldību lēmumu pieņemšanas procesā
 • iesaistoties citās aktivitātēs, kuru mērķis ir veicināt jauniešu līdzdalību jaunatnes politikas izstrādē un īstenošanā

Resursi

Atjaunots 15/03/2023