Kādās organizācijās varat iesaistīties?

Jūs varat iesaistīties ne tikai jebkādās nevalstiskajās organizācijās, bet arī vietēja, nacionāla un starptautiska līmeņa jauniešu grupās un organizācijās. Daži piemēri:

Politiski orientētas grupas un organizācijas

 • Apvienoto Nāciju Organizācijas jaunatnes delegātu programma
 • Eiropas Jauniešu Parlaments
 • Jauniešu Saeima

Jaunatnes politikas grupas

 • Jaunatnes starptautisko programmu aģentūra
 • Nacionālā jaunatnes padome
 • vietējās jauniešu padomes

Studentu asociācijas un pašpārvalde

 • Latvijas Studentu apvienība
 • izglītības iestādes skolēnu pašpārvalde
 • studentu korporācijas

Citas

 • Latvijas skautu un gaidu centrālā organizācija
 • Latvijas kadetu organizācijas

Resursi

Atjaunots 29/04/2023