Tiesības kandidēt vēlēšanās tiek ierobežotas līdzīgi un daudzos gadījumos pat vēl stingrāk nekā tiesības balsot. Tomēr jebkuram šādam ierobežojumam jābūt noteiktam ar likumu, nepieciešamam, samērīgam un nediskriminējošam.

Ierobežojumi kandidēšanai vēlēšanās, ja tie atbilst iepriekš minētajiem kritērijiem, ir pieņemami saskaņā ar starptautiskajām cilvēktiesību normām. Šādi ierobežojumi var būt noteikti attiecībā uz kandidātu vecumu, dzīvesvietu vai valstspiederību, amatu savienošanu un citiem apstākļiem. Valstu rīcības brīvība kandidēšanas tiesību ierobežošanā ir lielāka nekā balsošanas tiesību ierobežošanā.

Kandidēšanas tiesību ierobežojumi ir iedalāmi divās galvenajās kategorijās atkarībā no to pamata. Ierobežojuma pamats var būt neatbilstība vai nesaderība.

Resursi

Atjaunots 15/03/2023