Kandidēšana vēlēšanās

Tiesības kandidēt vēlēšanās ir tiesību uz godīgām vēlēšanām otrais aspekts. Godīga kandidēšana vēlēšanās tāpat kā balsošana ir demokrātijas priekšnoteikums un viens no tiešākajiem un efektīvākajiem pilsoniskās līdzdalības īstenošanas veidiem.

Ja tiesības kandidēt vēlēšanās tiek efektīvi īstenotas, tas nozīmē, ka vēlētāji var brīvi izvēlēties, par kurām personām balsot. Turklāt, jo vairāk personu kandidē uz konkrētu amatu, līdz ar to vēlētājiem tiek piedāvātas plašākas izvēles iespējas un tiek pārstāvēti pēc iespējas vairāku sabiedrības grupu uzskati, jo stiprāka ir demokrātija.

Kandidēšana vēlēšanās un cilvēktiesības

Tiesības kandidēt vēlēšanās ir cilvēktiesības, kas cieši saistītas ar tiesībām balsot. Tās abas ir reprezentatīvās demokrātijas formas. Ievēlētās amatpersonas pilda svarīgu sabiedrisku funkciju, un tām ir pienākums ierosināt un atbalstīt tādu politiku, kas atbilst to elektorāta vēlmēm. Šīs funkcijas nozīmīguma dēļ tiesības kandidēt vēlēšanās var tikt ierobežotas, lai nodrošinātu to, ka attiecīgās pilnvaras netiek izmantotas ļaunprātīgi vai tā, ka tiktu negatīvi ietekmētas citu cilvēku tiesības.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā tiek skaidrots, kas un ar kādiem nosacījumiem var kandidēt vēlēšanās, kādi ierobežojumi var liegt kandidēšanu vēlēšanās un kā sūdzēties, ja tiek pārkāptas jūsu tiesības kandidēt vēlēšanās.

Iedziļinies

Resursi

Atjaunots 20/03/2023