Neatbilstība

Uz neatbilstību balstīts kandidēšanas tiesību ierobežojums liedz personai kandidēt vēlēšanās. Neatbilstība var izrietēt no noteiktu amatu ieņemšanas vai noteiktu darbību veikšanas, no individuāla tiesas lēmuma vai no kādām personai neatkarīgi no tās gribas piemītošām īpašībām, piemēram, no vecuma.

Neatbilstība parasti tiek konstatēta pirms vēlēšanām. Tas nozīmē, ka uz neatbilstību balstītie kandidēšanas ierobežojumi liedz kandidēt vēlēšanās tieši konkrētai personai. Ir daudz tādu kritēriju, pēc kuriem var noteikt, ka konkrēta persona nav piemērota konkrētam vēlētam amatam.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma