Nesaderība

Uz nesaderību balstīts ierobežojums, kas liedz tiesības kandidēt vēlēšanās, nozīmē, ka noteiktu publisku vai privātu funkciju veicēji nevar kandidēt parlamenta vēlēšanās vai konkrētu valdības līmeņu pārstāvības struktūru vēlēšanās.

Atšķirībā no neatbilstības, nesaderība parasti tiek konstatēta pēc ievēlēšanas, un šādā gadījumā vai nu ievēlētā persona pati ar vēlēto amatu nesavienojamo funkciju automātiski izbeidz, ja dod priekšroku vēlētajam amatam un to norādījusi jau iepriekš, izvirzot savu kandidatūru, vai arī ievēlētajai personai tiek atvēlēts īss laika periods, kurā tai ir tiesības izvēlēties vienu no savstarpēji nesavienojamām funkcijām.

Saeimas vēlēšanas

Ja uz ievēlēšanu Saeimā kandidē Valsts prezidents, valsts kontrolieris, Valsts kontroles padomes vai Revīzijas departamenta loceklis, tiesnesis, prokurors vai militārpersona, viņiem iepriekšējais amats jāatstāj mēneša laikā pēc kandidātu saraksta reģistrācijas un par to jāpaziņo Centrālajai vēlēšanu komisijai.

Ja Saeimā ievēlētais deputāts jau ir Eiropas Parlamenta deputāts, viņš zaudē Eiropas Parlamenta deputāta statusu ar brīdi, kad dod Saeimas deputāta svinīgo solījumu vai zvērestu.

Šāds ierobežojums ir spēkā arī citās Eiropas Savienības dalībvalstīs un attiecībā uz to pilsoņiem.

Pašvaldību vēlēšanas

Persona var kandidēt pašvaldību vēlēšanās tikai vienā vēlēšanu apgabalā. Ja viena vēlēšanu apgabala deputāts tiek izvirzīts par kandidātu citā vēlēšanu apgabalā, kurā notiek ārkārtas vēlēšanas, viņš mandātu, ko ieguvis pēc ievēlēšanas, zaudē otra apgabala kandidātu saraksta iesniegšanas brīdī.

Ja vienlaikus notiek pašvaldību vēlēšanas un Eiropas Parlamenta vēlēšanas, persona nedrīkst kandidēt abās šajās vēlēšanās. Ja ievēlētais pašvaldības deputāts jau ir Eiropas Parlamenta deputāts, viņš Eiropas Parlamenta deputāta statusu zaudē dienā, kad jaunievēlētā pašvaldība sanāk uz savu pirmo sesiju.

Eiropas Parlamenta vēlēšanas

Ja vienlaikus notiek pašvaldību vēlēšanas un Eiropas Parlamenta vēlēšanas, persona nedrīkst kandidēt abās šajās vēlēšanās.

Ja Valsts prezidents, Saeimas deputāts vai Ministru kabineta padomnieks tiek ievēlēts Eiropas Parlamentā, viņš līdzšinējo amatu vai mandātu zaudē trīsdesmitajā dienā pēc Eiropas Parlamenta vēlēšanu rezultātu apstiprināšanas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma