Pilsoniskā līdzdalība un cilvēktiesības

Pilsonisko līdzdalību aizsargā tiesības piedalīties sabiedrisko lietu kārtošanā.

Tiesību piedalīties sabiedrisko lietu kārtošanā garants ir starptautiskās tiesības. Piemēram, Vispārējā Cilvēktiesību deklarācija aizsargā ikvienas personas tiesības piedalīties savas valsts lietu kārtošanā vai nu tieši, vai ar ievēlētu pārstāvju starpniecību. Tāpat arī Starptautiskais pakts par pilsoniskajām un politiskajām tiesībām aizsargā personu tiesības piedalīties sabiedrisko lietu pārvaldībā.

Lai gan tiesības uz pilsonisko līdzdalību var tikt uztvertas kā patstāvīgas cilvēktiesības, to darbības lauks ir ļoti plašs un tās var izpausties arī dažādu citu, konkrētāku cilvēktiesību jomās.

Resursi

Atjaunots 15/03/2023