Kas ir pilsoniskā līdzdalība?

Pilsoniskā līdzdalība ir pilsoņu, to grupu un nevalstisko organizāciju piedalīšanās sabiedrībai svarīgu jautājumu risināšanā, izmantojot dažādus līdzekļus. Tā var būt gan tieši, gan netieši saistīta ar lēmumu pieņemšanu un nav aprobežota ar konkrētu izpausmes veidu.

Pilsoniskā līdzdalība ir cieši saistīta ar demokrātiju un cilvēktiesībām. Demokrātijas attīstības priekšnoteikums ir pastāvīga sabiedrības līdzdalība. Ieguldījumam demokrātijas attīstībā ir jāatbilst arī cilvēktiesību standartiem, kas nosaka indivīda lomu pilsoniskajā telpā. Šā iemesla dēļ pilsoniskā līdzdalība un veids, kādā tā tiek īstenota, laika gaitā iegūst arvien lielāku nozīmi.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā tiks skaidrots, kas ir pilsoniskā līdzdalība, kādas cilvēktiesības aizsargā tiesības uz pilsonisko līdzdalību un kā šīs tiesības var tikt ierobežotas.

Resursi

Atjaunots 20/03/2023