Politiskās partijas

Politiskās partijas ir organizācijas, kas izveidotas, lai veiktu politisku darbību, piemēram, izvirzītu savus kandidātus vēlēšanās, izvirzītu konkrētu amatu kandidātus, piedalītos to struktūru darbā, kurās to biedri ir ievēlēti, un īstenotu partijas programmu. Tiesības dibināt politisko partiju un iestāties politiskajā partijā ir konstitucionāli aizsargātas tiesības.

Jūs varat atbalstīt jau esošu politisko partiju, piedaloties tās darbībā, ziedojot tai vai kļūstot par šīs partijas biedru, bet varat arī dibināt jaunu politisko partiju.

piezīme Atsevišķu profesiju un dienestu pārstāvjiem, kuru politiskā neitralitāte ir vispāratzīta par attiecīgo funkciju veikšanas priekšnosacījumu, iestāties politiskajās partijās ir aizliegts. Šis priekšnosacījums attiecas uz Nacionālo bruņoto spēku amatpersonām, prokuroriem un tiesnešiem.

Kā iestāties politiskajā partijā?

Ja esat nolēmis pievienoties noteiktai politiskajai partijai, tad varat vai nu sekot šīs partijas tīmekļvietnē atrodamajiem norādījumiem, vai arī sazināties ar partiju, izmantojot vietnē pieejamo kontaktinformāciju. Tomēr parastā partiju prakse ir tāda, ka partijas biedri sniedz ieteikumu jauna biedra uzņemšanai vai dažkārt potenciālais biedrs tiek uzņemts partijā pēc intervijas.

Kā partijas biedram jums ir tiesības:

  • piedalīties partijas lēmumu pieņemšanā
  • piedalīties partijas valdes un citu institūciju vēlēšanās
  • kandidēt partijas amatpersonu vēlēšanās
  • saņemt informāciju par partijas darbību, kā arī brīvi paust savu viedokli
  • apstrīdēt partijas pieņemtos lēmumus
  • izstāties no partijas
  • lemt par partijas kandidātu virzīšanu pašvaldību, Saeimas un Eiropas Parlamenta vēlēšanām

Partijas statūtos tās biedriem var tikt paredzētas arī citas tiesības un pienākumi.

piezīme Partijas biedru vārdi un uzvārdi ir publiska, proti, ikvienam pieejama informācija.

Kā nodibināt politisko partiju?

Saskaņā ar Politisko partiju likumu partiju var dibināt ne mazāk kā 200 Latvijas pilsoņi, kas sasnieguši 18 gadu vecumu. Lai izveidotu politisko partiju, jums ir:

  • jāizstrādā tās programma un statūti
  • jāievēlē partijas valde
  • jāizvēlas institūcija, kas veiks partijas saimniecisko un finanšu revīziju

Politisko partiju likums paredz arī citus politisko partiju dibināšanas nosacījumus, tostarp prasības attiecībā uz lēmumu par partijas dibināšanu, statūtiem un reģistrāciju partiju reģistrā.

Tajā pašā likumā noteikti arī partiju darbības ierobežojumi. Nevienai partijai nav ļauts vērsties pret Latvijas neatkarību un teritoriālo vienotību, izteikt vai izplatīt priekšlikumus par vardarbīgu valsts iekārtas grozīšanu, propagandēt vardarbību, terorismu, nacisma, fašisma vai komunisma ideoloģiju, karu u. tml. Daži ierobežojumi attiecas arī uz partijas nosaukumu un simboliem.

Kādas cilvēktiesības varētu tikt pārkāptas?

Liegums iestāties politiskajā partijā vai veidot politisku partiju, kā arī partijas darbības ierobežošana, it īpaši partijas aizliegšana, var būt biedrošanās brīvības pārkāpums. Starptautiskās tiesības pieļauj politisko partiju darbības ierobežojumus, taču šajā ziņā valstu rīcības brīvība ir šaura – tikai pārliecinoši iemesli var attaisnot biedrošanās brīvības ierobežošanu.

Vairāk par biedrošanās brīvības ierobežojumiem lasiet šajā Gidā.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma