Piedalīšanās nevalstiskajās organizācijās un politiskajās partijās

Pilsoniskā līdzdalība, tostarp politiskā darbība, var tikt īstenota arī līdzdalībā tādās sabiedriskajās organizācijās kā nevalstiskās organizācijas vai politiskās partijas.

Nevalstiskās organizācijas (NVO) un politiskās partijas ir galvenās organizētas sabiedriskās līdzdalības formas, kas vērstas uz noteiktu pilsoniski nozīmīgu mērķu īstenošanu. Latvijas Satversme aizsargā tiesības dibināt biedrības, politiskās partijas un citas sabiedriskās organizācijas tiesības un iestāties tajās, kā arī arodbiedrību brīvību.

Līdzdalība nevalstiskajās organizācijās, politiskajās partijās un cilvēktiesības

Dalību sabiedriskajās organizācijās, tostarp NVO un politiskajās partijās, aizsargā biedrošanās brīvība. Biedrošanās brīvību var ierobežot, ja konkrētais ierobežojums ir noteikts ar likumu un nepieciešams demokrātiskā sabiedrībā. Biedrošanās brīvība tiek ierobežota, piemēram, tādā gadījumā, ja politiskā partija ir izveidota nolūkā mudināt uz naida noziegumiem vai separātismu. Plašāku informāciju par pulcēšanās un biedrošanās brīvību atradīsiet šajā Gidā.

Par šo sadaļu

Šajā sadaļā tiek skaidrots, kādi ir NVO veidi, kā īstenot savas tiesības uz pilsonisko līdzdalību, piedaloties NVO un politiskajās partijās, kā nodibināt NVO vai politisko partiju. Tāpat tiek skaidrots, kā var tikt ierobežotas tiesības piedalīties NVO vai politiskās partijas darbībā un kā sūdzēties tad, ja ir pārkāptas jūsu tiesības uz biedrošanās brīvību.

Resursi

Atjaunots 20/03/2023