Eiropas pilsoņu iniciatīva

Ja vēlaties panākt konkrētu ES rīcību kādā konkrētā jautājumā, varat to ierosināt, izmantojot Eiropas pilsoņu iniciatīvu.

Eiropas pilsoņu iniciatīva ir instruments, ar kura palīdzību sabiedrība var iesniegt Eiropas Komisijai lūgumu pieņemt tiesību aktu vai veikt citus pasākumus tās kompetences jomās. Katrai šādai iniciatīvai nepieciešams vismaz viena miljona ES pilsoņu atbalsts.

Kas jādara, lai izvirzītu Eiropas pilsoņu iniciatīvu?

Lai sāktu parakstu vākšanu savas iniciatīvas atbalstam, ir:

  • jāizveido iniciatīvas grupa, kurā ir vismaz septiņi ES pilsoņi, kuri dzīvo vismaz septiņās dažādās ES dalībvalstīs un ir sasnieguši pilngadību, kas nepieciešama, lai balsotu Eiropas Parlamenta vēlēšanās savā dalībvalstī
  • jāiesniedz Eiropas Komisijai lūgums reģistrēt attiecīgo iniciatīvu

Ar dienu, kad jūsu iniciatīva ir reģistrēta, sākas termiņš, kurā jāsavāc nepieciešamais parakstu skaits.

Kādas prasības tiek izvirzītas Eiropas pilsoņu iniciatīvai?

Eiropas pilsoņu iniciatīvai ir jāatbilst šādām prasībām:

  • par tās virzību jābūt savāktam vismaz vienam miljonam derīgu parakstu
  • tā jāparaksta vismaz septiņu ES dalībvalstu pilsoņiem (ieskaitot minimālo parakstītāju skaitu katrā dalībvalstī)

Ja plānojat parakstu vākšanai izmantot tiešsaistes platformu, jums jāiesniedz Digitālās drošības uzraudzības komitejai pieprasījums, lai tā ar sertifikātu apliecinātu, ka attiecīgā tiešsaistes platforma atbilst obligātajām drošības un tehniskajām prasībām. Detalizēti kritēriji noteikti Tautas nobalsošanas, likumdošanas iniciatīvas un Eiropas pilsoņu iniciatīvas likumā.

Kas notiek pēc viena miljona parakstu savākšanas?

Ja ir savākts viens miljons parakstu:

  • mēneša laikā ar jums tiksies ES pārstāvji
  • triju mēnešu laikā jūs uzaicinās uz Eiropas Parlamentu, kur jums atklātā sēdē būs jāsniedz paskaidrojumi par savu iniciatīvu
  • sešu mēnešu laikā Eiropas Komisija jums sniegs oficiālu atbildi, tostarp pamatojumu tam, kāpēc tā nolēmusi atbalstīt vai noraidīt jūsu iniciatīvu

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma