Likumdošanas iniciatīva

Jums kā pilsonim ir tiesības ierosināt jaunu tiesību aktu vai spēkā esoša tiesību akta grozījumus, ja attiecīgā iniciatīva atbilst zināmiem nosacījumiem.

Likumdošanas iniciatīva ir instruments, ar kura palīdzību sabiedrība var ierosināt jaunus likumus vai grozīt spēkā esošos likumus. Ja vēlaties iesniegt likumprojektu izskatīšanai parlamentā, tad varat to darīt, bet ar tādu nosacījumu, ka šo likumprojektu atbalsta pietiekami daudz cilvēku. Pilsoņi var izvirzīt iniciatīvu ne tikai jaunu likumu pieņemšanai, bet arī spēkā esošo likumu grozīšanai vai atsaukšanai. Latvijā tiesību aktu projektus Saeimai var iesniegt vismaz viena desmitā daļa vēlētāju. Ja Saeima šādu likumprojektu noraida, tad obligāti rīkojams referendums.

piezīme Iniciatīvas iesniegšanai nepieciešamais vēlētāju skaits ir viena desmitā daļa no pēdējās Saeimas vēlēšanās piedalījušos vēlētāju skaita.

Galvenie likumdošanas iniciatīvas virzīšanas posmi ir šādi:

  • tiek izveidota iniciatīvas grupa, tā izstrādā likumdošanas priekšlikuma projektu un iesniedz to reģistrācijai Centrālajā vēlēšanu komisijā
  • vienas desmitās daļas vēlētāju paraksti tiek vākti tam atvēlētajā 12 mēnešu laikā pēc iniciatīvas reģistrācijas Centrālajā vēlēšanu komisijā

Kādas prasības tiek izvirzītas likumdošanas iniciatīvai?

Likumdošanas iniciatīvu iesniegšanas un reģistrācijas noteikumi ir reglamentēti Tautas nobalsošanas, likumdošanas iniciatīvas un Eiropas pilsoņu iniciatīvas likumā. Varat skatīt arī Centrālās vēlēšanu komisijas rokasgrāmatu.

Ikvienam pilsonim, kuram ir tiesības balsot parlamenta vēlēšanās, ir arī tiesības piedalīties likumdošanas iniciatīvas virzīšanā. Visus par iniciatīvu savāktos parakstus pārbauda kāda no Tautas nobalsošanas, likumdošanas iniciatīvas un Eiropas pilsoņu iniciatīvas likumā minētajām iestādēm vai institūcijām.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma