Administratīvais process

Ja jūs nepiekrītat valsts iestādes vai tās darbinieka lēmumam vai rīcībai, tad varat to pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

Pārsūdzēšana

Parasti valsts iestādes, piemēram, Labklājības ministrijas vai Valsts ieņēmumu dienesta, vai tās darbinieka lēmuma pārsūdzēšana notiek divos etapos:

  1. Vispirms jums jāievēro lēmuma apstrīdēšanas procedūra tajā iestādē, kas šo lēmumu pieņēmusi. Visbiežāk lēmums sākumā būs jāapstrīd šīs pašas iestādes augstākai amatpersonai vai struktūrvienībai. Lēmuma apstrīdēšanas kārtībai un termiņiem vienmēr jābūt norādītiem pašā lēmumā. Nenokavējiet lēmuma apstrīdēšanas termiņu!
  2. Ja esat saņēmis augstākas amatpersonas vai struktūrvienības lēmumu, bet arī tam nepiekrītat, tad varat šo lēmumu pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

piemērs Ja nepiekrītat lēmumam, ko pieņēmusi Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes amatpersona, šis lēmums jums jāapstrīd Pilsonības un migrācijas lietu pārvaldes priekšniekam. Tikai pēc tam jūs varat šo lēmumu pārsūdzēt administratīvajā tiesā.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Šajā Gida sadaļā turpmāk izskaidrosim, kādas ir jūsu tiesības tad, ja jūsu lieta tiek izskatīta tiesā, un proti – jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu. Administratīvajam procesam tiesā ir jāatbilst visām garantijām, kādas jums sniedz tiesības uz taisnīgu tiesu. Jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu sākas ar brīdi, kad iesniedzat savu pirmo pieteikumu administratīvajā tiesā, un turpinās līdz brīdim, kad izpildīts galīgais tiesas spriedums.

Tiesneša loma

Jūs kā privātpersona šajā procesā esat aizsargājams vairāk, jo jūsu pretinieks ir valsts. Tādēļ tiesnesim administratīvajā procesā ir aktīvāka loma nekā citos tiesas procesos. Administratīvajā procesā tiesnesim ir pienākums veikt neatkarīgu izmeklēšanu, lai noskaidrotu lietas patiesos apstākļus. Tā ir jūsu priekšrocība jeb garantija, ka tiesnesis nepalaidīs garām kādu svarīgu aspektu, ja jūs to būsiet aizmirsis pieminēt vai nebūsiet sapratis tā nozīmi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma