Taisnīga tiesa

Nepieciešamība doties uz tiesu var šķist biedējoša, īpaši tad, ja īsti nezināt, kādas ir jūsu tiesības un pienākumi tiesas procesā. Šis gids izskaidros jūsu cilvēktiesības tiesā un to aizsardzības iespējas.

Dzīvē var būt dažādas situācijas, kad nepieciešams doties uz tiesu, piemēram, lai atrisinātu finansiāla rakstura domstarpības ar citu personu, lai sūdzētos par valsts iestādes lēmumu vai saistībā ar kādu noziegumu.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Katrā tiesvedībā ir jābūt nodrošinātai taisnīgai un vienlīdzīgai attieksmei pret visām pusēm neatkarīgi no tā, vai tiesneša nolēmums un tiesvedības iznākums ir vai nav tām labvēlīgs. Cilvēktiesībās šo tiesību kopumu sauc par tiesībām uz taisnīgu tiesu. Tās ietver jūsu pamattiesības, garantijas un pienākumus tiesas procesā. Uzziniet vairāk par tiesībām uz taisnīgu tiesu.

Par šo Gidu

Šis Gids jums izskaidros cilvēktiesības dažādos tiesas procesos. Zināšanas par tiesībām un pienākumiem, kas garantē taisnīgu tiesu, var palīdzēt jums sagatavoties gaidāmam tiesas procesam vai izvērtēt jau uzsāktu tiesas procesu. Šī informācija var palīdzēt jums saskatīt iespējamos jūsu cilvēktiesību pārkāpumus un saprast, kā sevi aizsargāt, ja jums ir pamats domāt, ka jūsu tiesības ir pārkāptas.

Novērtē savas zināšanas

Ja izmantojat Gidu cilvēktiesību apguvei, tad Gids piedāvā jums novērtēt savas zināšanas gan pirms, gan pēc mācīšanās, izpildot testus par dažādām Gidā ietvertām tēmām.

Izvēlieties atbilstošo procesu, lai uzzinātu par savām tiesībām un pienākumiem tajā, kā arī uzziniet vairāk par tiesībām uz taisnīgu tiesu:

Atjaunots 16/12/2022