Procesuālās garantijas

Katras lietas izskatīšanā tiesā ir jāievēro noteikta procesuālā kārtība. Tā garantē jūsu iespējas pilnvērtīgi piedalīties efektīvā tiesas procesā.

Procesuālā kārtība garantē, ka:

  • jums ir iespēja pilnvērtīgi piedalīties tiesas procesā;
  • tiesas process ir efektīvs;
  • tiesas process ir atklāts un pieejams sabiedrības kontrolei.

Garantijas

Likums jums dod vairākas garantijas. Pateicoties tām, jūs varēsiet saprast, kas tiesas procesā notiek, un paust savu nostāju tiesā ar tādiem pašiem noteikumiem kā otra puse. Šīs garantijas attiecas uz visu tiesas procesu un ietver gan jūsu tiesības lietot valodu, kuru protat, gan jūsu tiesības pārsūdzības procesā, ja tāds ir paredzēts.

Tiesības uz taisnīgu tiesu paredz arī to, ka tiesas procesam jābūt ātram un efektīvam. Gan tiesas procesam, gan spriedumam parasti jābūt pieejamam sabiedrībai. Tiesas spriedumam jābūt pietiekami pamatotam, lai jums, kā arī jebkuram citam sabiedrības loceklim būtu saprotams, kādēļ tiesa ir lēmusi tieši tā, bet ne citādi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma