Pat ja jūs ar savu rīcību neesat veicinājis taisnīgas tiesas standartu pārkāpumu iespējamību jūsu lietas izskatīšanā, bet jums bija iespējas tos nepieļaut vai novērst, jūs esat atbildīgs par šādu iespēju neizmantošanu.

Jūs nevarēsiet sūdzēties par savu cilvēktiesību pārkāpumu un saņemt kompensāciju, ja:

  • šo pārkāpumu būsiet pieļāvis pats ar savu rīcību, piemēram, nepildot savus pienākumus;
  • jūs nebūsiet iesniedzis sūdzību gadījumā, kad jums bijušas aizdomas par jūsu cilvēktiesību pārkāpumu un bijusi iespēja iesniegt sūdzību.

Iesniedziet sūdzību!

Ja jums ir pamats domāt, ka jūsu cilvēktiesības ir aizskartas, tad sūdzība atbilstošajai institūcijai jāiesniedz iespējami īsākā laikā. Ja nebūsiet savlaicīgi sūdzējies par savu tiesību aizskārumu, tad vēlāk vairs nevarēsiet par to sūdzēties un saņemt kompensāciju. Tādēļ, ja vēlaties sūdzēties par iespējamo cilvēktiesību pārkāpumu un saņemt kompensāciju, tad jūsu atbildība ir rīkoties. Uzziniet vairāk par izplatītākajiem sūdzību veidiem.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma