Ja jūs nepildāt savus pienākumus vai neievērojat noteikto procesuālo kārtību, tad pats varat būt veicinājis taisnīgas tiesas standartu pārkāpumu jūsu lietas izskatīšanā. Ļoti iespējams, ka šādai rīcībai būs negatīva ietekme uz jūsu lietas iznākumu.

Lai jūs varētu sūdzēties par savu tiesību pārkāpumu, jums jābūt pārliecinātam, ka tiesas procesā esat pildījis visus ar konkrēto pārkāpumu saistītos pienākumus.  

piemērs Jūs nevarēsiet sūdzēties par nesaprātīgu tiesas procesa ilgumu, ja nebūsiet piedalījies tiesas sēdēs vai būsiet lūdzis tiesu vairākas reizes tās atlikt bez pamatota iemesla.

Jūsu galvenie pienākumi tiesas procesā ir šādi:

Jūsu adrese

Jums tiks prasīts norādīt savu adresi jūsu pirmajā pieteikumā, kā arī vēlāk apelācijas un kasācijas sūdzībās. Tiesa izmantos šo adresi, lai ar jums sazinātos. Ja nebūsiet norādījis adresi, tad tiesa izmantos jūsu deklarētās dzīvesvietas adresi. Tādēļ jums ir pienākums būs sasniedzamam šajā adresē. Jūs nevarēsiet aizbildināties, ka neesat saņēmis informāciju par tiesas sēdi, ja nebūsiet pamanījis paziņojumu savā pastkastītē.

Dalība tiesas sēdēs

Jums ir jāpiedalās tiesas sēdēs vai savlaicīgi jāinformē tiesa par iemesliem, kuru dēļ jūs nevarat tajās piedalīties.

Termiņi

Iesniedzot tiesai sūdzības vai lūgumus, jums jāievēro likumā noteiktie vai pašas tiesas noteiktie sūdzību vai lūgumu iesniegšanas termiņi.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma