Apsūdzētais ir persona, kas tiek apsūdzēta noziedzīga nodarījuma izdarīšanā. Šai personai izvirzītā apsūdzība tiek izskatīta kriminālprocesa ietvaros. Izmeklēšanas stadijā šo personu sauc arī par aizdomās turamo vai personu, pret kuru uzsākts kriminālprocess.

Apsūdzētajam kriminālprocesā ir īpašas tiesības un garantijas. Tās paredzētas, lai nodrošinātu to, ka neviens netiek notiesāts kādas citas personas ietekmes rezultātā vai citas personas interesēs un bez iespējas apstrīdēt pret viņu vērstos pierādījumus un sniegt savus paskaidrojumus.

Atsevišķas tiesības attiecas uz visu kriminālprocesu. Tās piemērojamas ne tikai lietas izskatīšanā tiesā, bet arī izmeklēšanas stadijā pirms lietas nodošanas tiesai. Pie šīm tiesībām pieder, piemēram, tiesības uz aizstāvību, tiesības neliecināt, nevainīguma prezumpcija.

Tiesības uz taisnīgu tiesu

Tiesības uz taisnīgu tiesu ietver vairākas prasības, kas ir jāievēro kriminālprocesā, lai tas būtu taisnīgs. Šīs tiesības garantē galvenokārt to, ka:

  • jūs zināt, par kāda noziedzīga nodarījuma izdarīšanu tiekat apsūdzēts;
  • jums tiek dota iespēja sagatavot un nodrošināt savu aizstāvību un apstrīdēt pret jums vērstos apsūdzības argumentus un pierādījumus;
  • jūs nevar piespiest vai apmānīt, lai panāktu jūsu atzīšanos, ja nevēlaties atzīties;
  • tiesas process nevar būt nepamatoti ilgs un tas ir pieejams un atvērts sabiedrības uzraudzībai.

Apsūdzētajam kriminālprocesā ir arī zināmi pienākumi, kas viņam jāpilda, lai process būtu taisnīgs. Ja esat apsūdzētais, jums ir svarīgi šos pienākumus pildīt, citādi vēlāk nevarēsiet sūdzēties par to, ka jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu tika pārkāptas.

Uzziniet vairāk par savām tiesībām un pienākumiem, kas garantē jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu. Uzziniet, kā sūdzēties gadījumā, kad jums ir pamats domāt, ka šīs tiesības ir pārkāptas.

Atjaunots 22/01/2024