Aizstāvība

Apsūdzētajam kriminālprocesā ir tiesības uz aizstāvību. Tas nozīmē, ka jūs nedrīkst tiesāt vai notiesāt, ja jums nav dota iespēja sevi aizstāvēt.

Tiesības uz aizstāvību

Tiesības uz aizstāvību kriminālprocesā ietver vairākus būtiskus aspektus.

Jūsu tiesības uz taisnīgu tiesu var būt pārkāptas, ja šīs prasības kriminālprocesā nav ievērotas.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma