Apsūdzētajam kriminālprocesā jābūt dotam pietiekamam laikam un pienācīgām iespējām sagatavot savu aizstāvību.

Tas nozīmē, ka tiesa nedrīkst izskatīt jūsu lietu sasteigti, nedodot jums pienācīgas iespējas sagatavot savu aizstāvību.

piemērs Jums jābūt dotam pietiekamam laikam un pienācīgām iespējām iepazīties ar lietas materiāliem, tikties ar savu aizstāvi, izskatīt jaunus pierādījumus, un pilns spriedums jums jāsaņem savlaicīgi pirms pārsūdzēšanas termiņa beigām.

Sagatavošanās laiks

Jums jābūt dotam saprātīgam laika posmam, lai jūs sagatavotos tiesas procesam. Tas nozīmē, ka jums atvēlētajam laikam jābūt pietiekami garam, lai jūs varētu izlasīt lietas materiālus un atbilstošos likumus, kā arī sagatavot savus argumentus tiesas procesam, taču jums jāatceras, ka šis laiks jums tiek dots tikai tāpēc, lai jūs sagatavotos tiesas procesam.

piemērs Tiesa var atteikties piešķirt jums papildu laiku lietas materiālu lasīšanai, ja jūsu aizstāvis ar tiem jau ir pilnībā iepazinies. 

Pietiekams laika posms tiek apsvērts un noteikts, ņemot vērā virkni faktoru, tai skaitā:

  • lietas sarežģītību;
  • tiesas procesa stadiju;
  • lietas ietekmi uz jūsu interesēm.

piemērs Ja jūsu lietā ir vairākas epizodes vai daudz dokumentu un liecinieku, jums ir tiesības uz ilgāku laiku aizstāvības sagatavošanai nekā salīdzinoši vienkārša kriminālpārkāpuma gadījumā, kad lietas materiālos ir tikai daži dokumenti.

Jums ir tiesības prasīt papildu laiku, lai iepazītos ar jauniem pierādījumiem, ja prokurors tos pievienojis tiesas procesa laikā. Piešķirot papildu laiku, tiesai jāņem vērā saņemto pierādījumu raksturs un nozīme jūsu lietā. 

piemērs Tiesas piešķirtajam laikam iepazīties ar jauniem pierādījumiem jābūt daudz ilgākam tad, ja tie aptver simtiem lapu un var būtiski ietekmēt tiesas procesa iznākumu, nekā tad, ja pierādījumi aptver vien pāris lapu un tieši neietekmē lietas iznākumu.

Pienācīgas iespējas

“Pienācīgas iespējas” nozīmē to, ka jūs ar savu aizstāvi varat tikties divatā, bez citu personu klātbūtnes, piekļūt lietas materiāliem un saņemt to kopijas. Lietas materiālos var būt iekļauti atsevišķi pierādījumi, kas saistīti ar aizsargājamiem lieciniekiem vai valsts drošību. Šie materiāli jums var nebūt pieejami, bet notiesājošs spriedums nevar būt balstīts vienīgi uz šādiem pierādījumiem. Uzziniet vairāk par pierādījumiem.

Ja atrodaties apcietinājumā un pats gatavojat savu aizstāvību, jums jābūt pieejamai vietai, kur varat koncentrēties, netraucēti lasīt un rakstīt, un sagatavoties tiesas procesam. Uzziniet vairāk par iespējām sagatavoties tiesas procesam apcietinājumā.

Resursi

Atjaunots 22/01/2024