Tiesības sevi aizstāvēt

Apsūdzētajam kriminālprocesā ir tiesības pašam sevi aizstāvēt visās kriminālprocesa stadijās, arī lietas iztiesāšanā tiesā.

Jums ir tiesības sevi aizstāvēt visās kriminālprocesa stadijās (kā pirmstiesas, tā arī iztiesāšanas stadijās). Tas nozīmē, ka jums ir tiesības atteikties no advokāta un izmantot visas tiesības aizstāvēt sevi pašam. Ja jūs pats aizstāvat sevi, tad jums jābūt dotam pietiekamam laikam un pienācīgām iespējām sagatavot savu aizstāvību. 

piemērs Jums jābūt dotai pieejai lietas materiāliem, pietiekamam laikam sagatavoties un iespējai piedalīties tiesas sēdēs.

Jūsu lēmums aizstāvēt sevi pašam nenozīmē, ka tiesa pret jums izturēsies labvēlīgāk. Tas nozīmē, ka jums ir tieši tādi paši pienākumi, kādi būtu kvalificētam juristam, ja tas jūs aizstāvētu, un jums tieši tāpat ir jāievēro noteiktie termiņi un jāiesniedz visi tiesas pieprasītie dokumenti.

Izņēmumi

Tomēr jūsu tiesības sevi aizstāvēt nav neierobežotas. Atsevišķās lietās, kad tas nepieciešams, lai varētu tikt taisīts godīgs un taisnīgs spriedums, tiesa var iecelt advokātu jūsu aizstāvības īstenošanai. Aizstāvja klātbūtne ir obligāta lietās:

  • kurās apsūdzētais ir nepilngadīgs;
  • par medicīniska rakstura piespiedu līdzekļu noteikšanu;
  • par mirušas personas reabilitāciju; 
  • kurās apsūdzētais ir persona ar tādiem garīga vai citāda rakstura veselības traucējumiem, kuru dēļ pats nav spējīgs pilnībā izmantot savas procesuālās tiesības.

Cilvēktiesību gids

Eiropas cilvēktiesību izglītības platforma